1. tjocka

  tjocka [çåk`a] subst. ~n ORDLED: tjock-an
  Svensk ordbok
 2. tjocken

  tjocken [çåk´-] subst., best. f. ORDLED: tjock-en
  Svensk ordbok
 3. tjock

  tjock [çåk´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. konkavkonvex

  konka`vkonvex adj. ~t ORDLED: kon-kav--kon-vex
  Svensk ordbok
 5. konvex

  konvex´ adj. ~t ORDLED: kon-vex
  Svensk ordbok
 6. tjockis

  tjockis [çåk´-] subst. ~en ~ar ORDLED: tjock-is-en
  Svensk ordbok
 7. tjockflytande

  tjockflytande [çåk`-] adj., ingen böjning ORDLED: tjock--flyt-ande
  Svensk ordbok
 8. tjockmjölk

  tjockmjölk [çåk`-] subst. ~en ORDLED: tjock--mjölk-en
  Svensk ordbok
 9. förtjocka

  förtjocka [-çåk´a] verb ~de ~t ORDLED: för-tjock-ar SUBST.: förtjockande, förtjockning
  Svensk ordbok
 10. tjockhudad

  tjockhudad [çåk`-] adj. tjockhudat ORDLED: tjock--hud-ad
  Svensk ordbok