1. knästrumpa

  knä`strumpa subst. ~n knästrumpor ORDLED: knä--strump-an
  Svensk ordbok
 2. nävgröt

  nä`vgröt subst. ~en ORDLED: näv--gröt-en
  Svensk ordbok
 3. påpälsad

  på`pälsad adj. påpälsat ORDLED: på--päls-ad
  Svensk ordbok
 4. pansarbrytande

  pan`sarbrytande adj., ingen böjning ORDLED: pans-ar--bryt-ande
  Svensk ordbok
 5. elfenbenspapper

  el`fenbenspapper subst. ~et äv. elfenbenspappret ORDLED: elfen-bens--papp-er-et
  Svensk ordbok
 6. stensopp

  ste`nsopp subst. ~en ~ar ORDLED: sten--sopp-en
  Svensk ordbok
 7. pomadera

  pomade´ra verb ~de ~t ORDLED: pom-ad-er-ar SUBST.: pomaderande, pomadering
  Svensk ordbok
 8. tjocktarm

  tjocktarm [çåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: tjock--tarm-en
  Svensk ordbok
 9. pastos

  pastos [-å´s] adj. ~t ORDLED: past-os
  Svensk ordbok
 10. norrbagge

  norrbagge [når`-] subst. ~n norrbaggar ORDLED: norr--bagg-en
  Svensk ordbok