1. konsistensfett

  konsisten`sfett subst. ~et ORDLED: kon-sist-ens--fett-et
  Svensk ordbok
 2. långmjölk

  lång`mjölk subst. ~en ORDLED: lång--mjölk-en
  Svensk ordbok
 3. pyknisk

  py´knisk adj. ~t ORDLED: pykn-isk
  Svensk ordbok
 4. tjocklek

  tjocklek [çåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: tjock-lek-en
  Svensk ordbok
 5. tjockna

  tjockna [çåk`-] verb ~de ~t ORDLED: tjock-nar SUBST.: tjocknande
  Svensk ordbok
 6. rundnätt

  run`dnätt adj., neutr. ~ ORDLED: rund--nätt
  Svensk ordbok
 7. stabbe

  stabb`e subst. ~n stabbar ORDLED: stabb-en
  Svensk ordbok
 8. amrot

  am`rot subst. ~en amrötter ORDLED: am--rot-en
  Svensk ordbok
 9. avredning

  a`vredning subst. ~en ~ar ORDLED: av--red-ning-en
  Svensk ordbok
 10. sweater

  sweater [swet´er] subst. ~n sweatrar ORDLED: sweat-ern
  Svensk ordbok