1. tjur

  2tjur subst. ~en ORDLED: tjur-en
  Svensk ordbok
 2. tjura

  tju`ra verb ~de ~t ORDLED: tjur-ar SUBST.: tjurande
  Svensk ordbok
 3. tjurig

  tju`rig adj. ~t ORDLED: tjur-ig
  Svensk ordbok
 4. tjur

  1tjur subst. ~en ~ar ORDLED: tjur-en
  Svensk ordbok
 5. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 6. Memfis

  Memfis (grekiska Memphis), antik grekisk form av namnet på den fornegyptiska staden Men-nefer (namnet anspelar på farao Pepi I:s pyramidstad).

 7. Robert De Niro

  De Niro, Robert, född 17 augusti 1943, amerikansk skådespelare.

 8. Pasifaë

  Pasifaë (grekiska Pasiphaē), i grekisk myt maka till kung Minos.
 9. djurhetsning

  djurhetsning (latin venationes), ett i antikens Rom mycket uppskattat folknöje som bestod i att vilda djur hetsades mot varandra eller mot frivilligt eller av tvång kämpande människor.
 10. Oscar Parland

  Parland, Oscar, 1912–97, finlandssvensk författare och psykiater, bror till Henry Parland och Ralf Parland, farfar till Stella Parland.