1. endoskopi

  endoskopi, metod att med kikarinstrument ( endoskop) undersöka organ och kroppshålor från insidan.
 2. bukhåla

  bukhåla, cavum abdominis, nedre delen av bålens hålighet, avgränsad från brösthålan genom mellangärdet ( diafragma).
 3. Brunners körtlar

  Brunners körtlar, duodenalkörtlar, körtlar i tolvfingertarmen (duodenum), uppkallade efter den schweiziske läkaren J.C. Brunner ( 1653–1727).
 4. Losec

  Losec ®, handelsnamn på omeprazol, ett läkemedel mot sår i magsäcken och tolvfingertarmen samt mot inflammation i matstrupen (esofagit) som orsakats av sura uppstötningar.
 5. maggrop

  maggrop, epigastrium , övre delen av främre bukväggen mellan de båda revbensbågarna.
 6. Herofilos

  Herofilos, omkring 300 f.Kr., grekisk läkare och anatom, verksam i Alexandria.
 7. sukralfat

  sukralfat, aluminiumsalt av sackarossulfat, läkemedel mot magsår.
 8. alkohol

  alkohol är ett kemiskt ämne som finns i öl, vin och spritdrycker.

 9. somatostatinom

  somatostatinom, ovanlig, malign tumör i bukspottkörteln eller tolvfingertarmen, som frisätter somatostatin till blodet.
 10. enterokinas

  enterokinas, även benämnd enteropeptidas, ett enzym som avsöndras från celler i tolvfingertarmens slemhinna till tunntarmen och katalyserar spaltningen av en speciell peptidbindning i det inaktiva förstadiet trypsinogen under bildning av aktivt trypsin i tarminnehållet.