1. gallvägsdyskinesi

  gallvägsdyskinesi, smärtor som uppträder vid gallstensanfall trots normalt fungerande gallblåsa och utan påvisbara gallstenar.
 2. muskelmage

  muskelmage, den del av magsäcken hos fåglar som finns efter körtelmagen.
 3. bulb

  bulb, anatomisk benämning på organ och strukturbildningar med lök- eller kolvliknande form.
 4. omeprazol

  omeprazol, läkemedel mot sår i tolvfingertarmen och magsäcken liksom mot inflammation i matstrupen som uppkommit genom sura uppstötningar.
 5. magmun

  magmun, den övre magmunnen, kardia, är övergången från magsäcken till matstrupen; den nedre magmunnen, pylorus, utgör övergången till tolvfingertarmen.
 6. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 7. Oddis sfinkter

  Oddis sfinkter, sphincter Oddii, anatomisk benämning på slutarmuskeln i den gemensamma gallgångens och bukspottkörtelgångens mynning i tolvfingertarmen.
 8. Vaters papill

  Vaters papill, papilla Vateri, papilla duodeni major, den vårtliknande bildningen för den gemensamma gallgångens och bukspottkörtelgångens inmynning i tolvfingertarmen.
 9. flexura

  flexura, anatomisk term för en böjd del av tarmen, t.ex. flexura coli dextra, tjocktarmens högra krökning, och flexura duodeni, tolvfingertarmens krökning.
 10. Treitz ligament

  Treitz ligament, ett band av bindväv och glatt muskulatur som fäster tunntarmen vid bukhålans bakre vägg, på övergången mellan tolvfingertarmen (duodenum) och tomtarmen (jejunum).