1. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.
 2. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 3. tonal

  tona´l adj. ~t ORDLED: ton-al
  Svensk ordbok
 4. tonalitet

  tonalite´t subst. ~en ORDLED: ton-al-itet-en
  Svensk ordbok
 5. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 6. atonalitet

  atonalitet, en musikalisk stilbeteckning.
 7. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 8. grundton

  grundton, i tonal musik första tonen i det systematiserade tonförråd som kallas skala.

 9. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.
 10. fuga

  fuga, kontrapunktisk musikform där oftast 3–4 stämmor uppträder i tematiskt strängt reglerade imitationsstrukturer (genomföringar) omväxlande med friare polyfona avsnitt (mellanspel).