1. Per Hjort Albertsen

  Albertsen, Per Hjort, 1919–2015, norsk tonsättare och pedagog.
 2. dodekafoni

  dodekafoni, musikteoretisk term ursprungligen använd för att beteckna musik som bygger på hela den kromatiska skalan – tonal såväl som atonal.
 3. inversion

  inversion, musikterm som innebär att de enskilda intervallen i en intervallföljd (tema, melodi, tolvtonserie) byter riktning i höjdled.
 4. tvärstånd

  tvärstånd, musikterm för den stämföringstekniskt ”falska relation” som uppstår när en ton och dess efterföljande kromatiska förändring ligger i olika stämmor, t.ex. fallande e–c i överstämman mot stigande c–ess i understämman.
 5. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 6. Hugo Distler

  Distler, Hugo, 1908–42, tysk tonsättare och organist.
 7. grundton

  grundton, i tonal musik första tonen i det systematiserade tonförråd som kallas skala.

 8. atonalitet

  atonalitet, en musikalisk stilbeteckning.
 9. Alberto Ginastera

  Ginastera, Alberto, 1916–83, argentinsk kompositör.
 10. Nicholas Maw

  Maw, Nicholas, 1935–2009, brittisk tonsättare.