1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. kvart

  kvart, musikterm som anger avståndet från en ton till den fjärde tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 3. Gunnar Berg

  Berg, Gunnar, 1909–89, dansk tonsättare.
 4. kvint

  kvint, musikterm som anger avståndet från en ton till den femte tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 5. William Walton

  Walton, Sir William, 1902–83, brittisk tonsättare.
 6. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 7. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 8. imitation

  imitation, härmning, efterliknande; inom musiken polyfon satsteknik som innebär att en första stämma introducerar en tematisk idé som blir styrande för de övriga stämmornas successiva insatser.
 9. Paul Hindemith

  Hindemith, Paul, född 16 november 1895, död 28 december 1963, tysk tonsättare, musikteoretiker, altviolinist och dirigent.
 10. Jan W Morthenson

  Morthenson, Jan Wilhelm, född 1940, tonsättare och bildkonstnär.