1. Nicholas Maw

  Maw, Nicholas, 1935–2009, brittisk tonsättare.
 2. kvart

  kvart, musikterm som anger avståndet från en ton till den fjärde tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 3. William Walton

  Walton, Sir William, 1902–83, brittisk tonsättare.
 4. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 5. Jan W Morthenson

  Morthenson, Jan Wilhelm, född 1940, tonsättare och bildkonstnär.
 6. Ghana

  Ghana, stat i Västafrika.

 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. atonal

  atona´l adj. ~t ORDLED: a-ton-al
  Svensk ordbok