1. isostasi

  isostasi, jordskorpans jämviktsförhållande.
 2. bergsregnskog

  bergsregnskog, den regnskog som på bergen i tropiska skogsområden i t.ex. Afrika och Sydamerika avlöser låglandsregnskogen.
 3. friluftskorrektion

  friluftskorrektion, korrektionen till tyngdkraften vid jordytan för beräkning av tyngdkraften på medelhavsytan (geoiden) under antagandet att det mellanliggande materialets (topografins) inverkan kan försummas.
 4. catena

  catena, grupp av jordmåner bildade i ett område med likartat underlag och likartat klimat men med varierande topografi.
 5. cyklonbana

  cyklonbana, den bana som en cyklon (ett lågtryck) beskriver.
 6. batymeter

  batymeter, instrument för mätning av stora havsdjup.
 7. Itil

  Itil, det khazariska rikets huvudstad under 700–900-talen, belägen nära Kaspiska havet vid Volgas nedre lopp.
 8. braided river

  braided river, braided stream, flätflod, vattendrag som inte följer en enda fåra utan bildar ett flätlikt mönster, ett nätverk av vida och grunda kanaler som ständigt förenas och skiljs från varandra i riktning nedströms.
 9. markbyggnad

  markbyggnad, konstruktion av speciella markprofiler, t.ex. för parker, gator, torg, trädgårdsanläggningar, golfbanor och olika typer av idrottsanläggningar.
 10. Libyska öknen

  Libyska öknen, arabiska aṣ-Ṣaḥrāū al-Lībīya, ökenområde i Libyen, Egypten och nordvästligaste Sudan.