1. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 2. geoiden

  geoiden (grekiska geoeidēs ’jordliknande’, av geo- och grekiska eidos ’form’), den nivåyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter sig till den ostörda havsytans medelnivå och dess tänkta förlängning genom kontinenterna (dvs. en yta som i varje punkt är vinkelrät mot lodlinjen).
 3. Alsace

  Alsace, tidigare region i nordöstra Frankrike, sedan 2016 ingående i den nya regionen Grand Est.

 4. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 5. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 6. Vittorio Gregotti

  Gregotti, Vittorio, född 1927, italiensk arkitekt, stadsplanerare, möbel- och industridesigner och författare.
 7. gärde

  gärde, äldre beteckning för inhägnad mark för åker (på vissa håll också äng).
 8. Svalbard

  Svalbard, ögrupp i Norra ishavet; 61 500 km 2, 2 692 invånare (2012).
 9. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 10. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.