1. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 2. topologi

  topologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: topo-log-in
  Svensk ordbok
 3. topologisk psykologi

  topologisk psykologi, riktning inom personlighets- och socialpsykologin baserad på den fältteori, utvecklad av Kurt Lewin, som definierar sina strukturella begrepp i topologiska (lägesgeometriska) termer, vilket givit riktningen dess namn.
 4. topologisk kemi

  topologisk kemi, disciplin inom kemi där molekyler flätas samman i allt mer komplexa strukturer, från långa länkar till invecklade knutar.

 5. topologisk

  topologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: topo-log-isk
  Svensk ordbok
 6. Eduard Čech

  Čech, Eduard, 1893–1960, tjeckisk matematiker.
 7. Olof Hanner

  Hanner, Olof, 1922–2015, matematiker, professor vid Göteborgs universitet 1963–89.
 8. Daniel Quillen

  Quillen, Daniel, 1940–2011, amerikansk matematiker, professor vid Oxford University, Storbritannien.
 9. deformationsteori

  deformationsteori, område inom algebraisk geometri, utvecklat av Kunihiko Kodaira och amerikanen Donald C. Spencer ( 1912–2001).
 10. Maxim Kontsevitch

  Kontsevitch, Maxim, egentligen Maksim Kontsevitj, född 1964, rysk matematiker och teoretisk fysiker, professor sedan 1995 vid Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, Frankrike.