1. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 2. René Thom

  Thom, René, 1923–2002, fransk matematiker.
 3. Pavel Aleksandrov

  Aleksandrov, Pavel, 1896–1982, sovjetisk matematiker.
 4. diskret

  diskret (latin discretus ’åtskild’, ’försedd med urskillningsförmåga’, form av discerno ’avsöndra’, ’skilja åt’), som vetenskaplig term: åtskild, icke kontinuerlig.
 5. Lev Pontrjagin

  Pontrjagin, Lev, 1908–88, rysk matematiker.
 6. fiber

  fiber, term inom topologin.
 7. torus

  torus, i matematiken orienterbar, sluten yta av genus ett.
 8. Felix Hausdorff

  Hausdorff, Felix, 1868–1942, tysk matematiker.
 9. Jean Leray

  Leray, Jean, 1906–98, fransk matematiker, professor vid Collège de France 1947–78.
 10. Cayleytal

  Cayleytal, oktaver, ett åtta-dimensionellt talsystem upptäckt av Arthur Cayley och John T. Graves ( 1806–70).