1. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 2. Felix Hausdorff

  Hausdorff, Felix, 1868–1942, tysk matematiker.
 3. René Thom

  Thom, René, 1923–2002, fransk matematiker.
 4. Pavel Aleksandrov

  Aleksandrov, Pavel, 1896–1982, sovjetisk matematiker.
 5. torus

  torus, i matematiken orienterbar, sluten yta av genus ett.
 6. diskret

  diskret (latin discretus ’åtskild’, ’försedd med urskillningsförmåga’, form av discerno ’avsöndra’, ’skilja åt’), som vetenskaplig term: åtskild, icke kontinuerlig.
 7. fiber

  fiber, term inom topologin.
 8. Lev Pontrjagin

  Pontrjagin, Lev, 1908–88, rysk matematiker.
 9. Jean Leray

  Leray, Jean, 1906–98, fransk matematiker, professor vid Collège de France 1947–78.
 10. Cayleytal

  Cayleytal, oktaver, ett åtta-dimensionellt talsystem upptäckt av Arthur Cayley och John T. Graves ( 1806–70).