1. inklämning

  inklämning, inom medicinen olika tillstånd där vävnad eller organ kilas in och kläms fast i en trång öppning.
 2. kamphund

  kamphund, hund som har avlats och tränats för att bli framgångsrik i slagsmål med hundar eller andra djur.
 3. tosing

  to`sing subst. ~en ~ar ORDLED: tos-ing-en
  Svensk ordbok
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. FCI

  FCI, Fédération Cynologique Internationale, internationell hundorganisation med säte i Thuin, Belgien.
 6. tossig

  tossig [tås`- äv. tos`-] adj. ~t ORDLED: toss-ig
  Svensk ordbok
 7. bentos

  ben´tos subst., ingen böjning ORDLED: bent-os
  Svensk ordbok
 8. etos

  e´tos subst. ~et ORDLED: et-os
  Svensk ordbok
 9. strosa

  stro`sa verb ~de ~t ORDLED: stros-ar SUBST.: strosande
  Svensk ordbok
 10. patos

  pa´tos subst. ~et ORDLED: pat-os-et
  Svensk ordbok