1. totala institutioner

  totala institutioner, av sociologen Erving Goffman lanserad benämning på slutna anstalter, t.ex. fängelser, mentalsjukhus och militärförläggningar.
 2. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 6. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 7. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.