1. Hiroshima

  Hiroshima är en stad i Japan.
 2. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 3. effektiv ränta

  effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, se ränta.
 4. solförmörkelse

  solförmörkelse, astronomiskt fenomen som uppstår då månen passerar framför solskivan.
 5. nettovinst

  nettovinst, den ekonomiska vinst som uppkommer efter avdrag för alla kostnader.
 6. finansiellt sparande

  finansiellt sparande, den del av den disponibla inkomsten (brutto) som inte konsumeras eller används till realinvestering, det vill säga totala inkomster minus totala utgifter.
 7. förmörkelse

  förmörkelse, astronomiskt fenomen då en himlakropp helt eller delvis skymmer bort ljuset från en annan himlakropp.
 8. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 9. gavial

  gavial, gangesgavial, Gavialis gangeticus, den enda nu levande arten i kräldjursfamiljen gavialer.
 10. Vita huset

  Vita huset, engelska the White House, presidentpalatset i Washington D.C., officiell bostad för USA:s president och symbol för den verkställande politiska makten i USA.