1. Tjalve

  Tjalve, i fornnordisk religion Tors träl.

 2. träl

  träl, slav i Norden under järnåldern och äldre medeltid, se träldom.
 3. träldom

  träldom, benämning på det slaveri som fanns i Norden fram till äldre medeltid.
 4. Botvid

  Botvid, död ca 1120, ett av Sveriges skyddshelgon, Södermanlands apostel vid sidan av Eskil.
 5. Rígsthula

  Rígsthula , dikt i Den poetiska Eddan, som dock saknas i Codex Regius.
 6. trälig

  trä`lig adj. ~t ORDLED: träl-ig
  Svensk ordbok
 7. träla

  trä`la verb ~de ~t ORDLED: träl-ar SUBST.: trälande
  Svensk ordbok
 8. träl

  träl subst. ~en ~ar ORDLED: träl-en
  Svensk ordbok
 9. frälse

  frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.
 10. Väinö Linna

  Linna, Väinö, 1920–92, finsk författare.