1. ättledning

  ättledning, ritual i det medeltida Norden varigenom en person upptogs i en ätt.
 2. frälse

  frälse, ursprungligen den enskilde bondens frihet (i motsats till trälens ofrihet) men snart liktydigt med vissa samhällsgruppers frihet från skatter till kronan, ibland också från statlig inblandning.
 3. Trälhavet

  Trälhavet, fjärd i Stockholms inre skärgård norr om Vaxholm; största djup 65 m.
 4. bryte

  bryte, under tidig medeltid allmän benämning i Norden på en man som hade uppsyn över trälarna och som förestod en gård han inte ägde själv.
 5. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 6. slav

  slav är en person som någon annan äger.

 7. vikingatiden

  vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia.
 8. lastmärke

  lastmärke, fribordsmärke, plimsollmärke, varaktigt anbringad och speciellt utformad märkning på ett fartygs sidor, vilken utvisar största tillåtna nedlastning.
 9. Egil

  Egil, 500-talet, svensk sagokung av Ynglingaätten, son till Aun.
 10. frigiven

  frigiven, slav eller träl som fått eller köpt sig friheten.