1. Torill Hauger

  Hauger, Torill, 1943–2014, norsk författare.
 2. germaner

  germaner är ett namn på folk som talar germanska språk.
 3. storman

  storman var en rik och mäktig man som levde under vikingatiden och medeltiden.
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. slaveri

  slaveri innebär att en person inte är fri utan tillhör en annan person.
 6. långhus

  långhus är ett mycket långt och ganska smalt hus med en eller flera rader stolpar i mitten.
 7. edgärdsmannaprocess

  edgärdsmannaprocess, den under medeltiden vanligaste processformen vid de världsliga svenska domstolarna.
 8. Frams förlag

  Frams förlag, Socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag , grundades i Malmö 1903, fick regelbunden verksamhet 1905 och flyttades till Stockholm 1909.
 9. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.
 10. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.