1. Nordiska rådets litteraturpris

  Nordiska rådets litteraturpris, litterär utmärkelse instiftad 1962 av de nordiska ländernas regeringar efter rekommendation av Nordiska rådet.

 2. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. mammonsträl

  mamm`onsträl subst. ~en ~ar ORDLED: mamm-ons--träl-en
  Svensk ordbok
 7. bryte

  bry`te subst. ~n brytar ORDLED: bryt-en
  Svensk ordbok
 8. trälbinda

  trä`lbinda verb trälband trälbundit trälbunden trälbundna, pres. trälbinder ORDLED: träl--bind-er SUBST.: trälbindande, trälbindning
  Svensk ordbok
 9. bokstavsträl

  bokstavsträl [bo`k- el. bok`-] subst. ~en ~ar ORDLED: bok-stavs--träl-en
  Svensk ordbok
 10. träldom

  trä`ldom subst. ~en ORDLED: träl-dom-en
  Svensk ordbok