1. drömvision

  drömvision, stundom nyttjad beteckning för dikt där en människa beskriver syner hon har skådat i drömmen.
 2. efter oss syndafloden

  efter oss syndafloden (franska après nous le déluge), uttryck som enligt en osäker traditionsuppgift skall ha använts av Ludvig XV:s mätress madame de Pompadour för att trösta kungen efter nederlaget vid Rossbach 1757.
 3. Anthelme Brillat-Savarin

  Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 1755–1826, fransk finsmakare, jurist.
 4. Johan Hagelbäck

  Hagelbäck, Johan, född 1946, animatör.
 5. Gunnel Beckman

  Beckman, Gunnel, född Torulf, 1910–2003, författare; jämför släktartikel Beckman.
 6. Tove Jansson

  Jansson, Tove, född 9 augusti 1914, död 27 juni 2001, finlandssvensk författare och konstnär, dotter till Viktor Jansson och Signe Hammarsten-Jansson.
 7. Andreas Munch

  Munch, Andreas, 1811–84, norsk författare.
 8. refrigerium

  refrigerium, dödsmåltid anordnad vid graven, vanligen på årsdagen av dödens inträffande.
 9. Amicus och Amelius

  Amicus och Amelius, medeltida saga, med inslag ur ett par folksagotyper, om två vänner, som uppoffrade sig för varandra, t.ex. i tvekamp.
 10. profet

  profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud att föra fram gudens budskap.