1. Laurentius Jonæ

  Laurentius Jonæ Gestritius, död 1598, psalmdiktare.
 2. lutherros

  lutherros, Martin Luthers vapen, bestående av en vit, fembladig ros i ett blått cirkelformat fält omgivet av en guldring; i rosens mitt finns ett rött hjärta och i hjärtat ett svart kors.
 3. balsam

  balsam, naturlig blandning av lättflytande, ofta välluktande oljor; utvinns från hartsrika trädarter och har stor betydelse som råvara för terpentin och olika tekniskt viktiga naturhartser.
 4. Margareta Renberg

  Renberg, Margareta, 1945–2005, konstnär och författare.
 5. Mór Jókai

  Jókai, Mór ( Mórie), pseudonymen Sajó, 1825–1904, ungersk författare.
 6. Bella Achmadulina

  Achmadulina, Bella, 1937–2010, rysk författare.
 7. Ung rebell

  Ung rebell, originaltitel Rebel Without a Cause, amerikansk film i regi av Nicholas Ray (premiär 1955).

 8. Sara Villius

  Villius, Sara, född 1976, författare, dotterdotter till Hans Villius.

 9. matberoende

  matberoende innebär att man är helt fixerad vid mat.
 10. Ann-Charlotte Alverfors

  Alverfors, Ann-Charlotte, 1947–2018, författare.