1. Carl Johan De Geer

  De Geer, Carl Johan, född 13 juli 1938, konstnär, fotograf, filmskapare, författare m.m.; jämför släktartikel De Geer.

 2. Thessalonikerbreven

  Thessalonikerbreven, Första och Andra Thessalonikerbrevet, brev i Nya Testamentet, författade av Paulus till församlingen i Thessaloniki, grundad av honom på hans andra missionsresa (ca 49–50 e.Kr., möjligen tidigare).
 3. Conny Palmkvist

  Palmkvist, Conny, född 1973, författare.
 4. gravdikt

  gravdikt, dikt skriven – vanligen till begravningen – för att hylla en död person.
 5. Hagar

  Hagar är en kvinna i Bibeln och Koranen.
 6. vaggvisa

  vaggvisa, vaggsång, en oftast enstrofig sång som sjungs för barn då de vaggas eller vyssjas till sömns eller tröstas.

 7. valspråk

  valspråk, ett ord, en ordförbindelse, en sats eller en mening som i förtätad form uttrycker en persons eller en institutions strävan eller ideal.
 8. exempel

  exempel, litterär term: kort berättelse som ingår i en större framställning för att pedagogiskt åskådliggöra en moralisk tes eller demonstrera en egenskap och dess följder.
 9. Karin Wahlberg

  Wahlberg, Karin, född 1950, författare och läkare.
 10. katarer

  katarer, katharer, anhängare till dualistiska rörelser som framträdde i Italien och Sydfrankrike på 1100–1300-talen.