1. trösta

  trös`ta verb ~de ~t ORDLED: tröst-ar SUBST.: tröstande; 1tröst
  Svensk ordbok
 2. tröstare

  trös`tare subst. ~n äv. tröstarn, plur. ~, best. plur. tröstarna ORDLED: tröst-ar-en
  Svensk ordbok
 3. tröst

  2tröst subst. ~en ~ar ORDLED: tröst-en
  Svensk ordbok
 4. tröst

  1tröst subst. ~en ORDLED: tröst-en
  Svensk ordbok
 5. tröstegrund

  trös`tegrund subst. ~en ~er ORDLED: tröste--grund-en
  Svensk ordbok
 6. otröstlig

  o`tröstlig adj. ~t ORDLED: o--tröst-lig
  Svensk ordbok
 7. tröstnapp

  trös`tnapp subst. ~en ~ar ORDLED: tröst--napp-en
  Svensk ordbok
 8. sjukling

  sju`kling subst. ~en ~ar ORDLED: sjuk-ling-en
  Svensk ordbok
 9. tigerhjärta

  ti`gerhjärta subst. ~t ~n ORDLED: tiger--hjärt-at
  Svensk ordbok
 10. tröstäta

  trös`täta verb tröståt tröstätit, pres. tröstäter ORDLED: tröst--ät-er SUBST.: tröstätande, tröstätning
  Svensk ordbok