1. misströstan

  miss`tröstan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: miss--tröst-an
  Svensk ordbok
 2. ömsint

  öm`sint adj., neutr. ~ ORDLED: öm--sin-ta
  Svensk ordbok
 3. värdes

  vä`rdes verb, pres. och pret. konjunktiv ORDLED: värd-es
  Svensk ordbok
 4. betryckt

  betryck´t adj., neutr. ~ ORDLED: be-tryck-ta
  Svensk ordbok
 5. soulagera

  soulagera [solaʃe´ra] verb ~de ~t ORDLED: soulag-er-ar SUBST.: soulagerande, soulagering; soulagemang
  Svensk ordbok
 6. konstant

  1konstan´t adj., neutr. ~ ORDLED: kon-stant
  Svensk ordbok
 7. vederkvickelse

  ve`derkvickelse subst. ~n ~r ORDLED: veder--kvick-els-en
  Svensk ordbok
 8. tröstmål

  trös`tmål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tröst--mål-et
  Svensk ordbok
 9. seså

  seså´ interj. ORDLED: se--så
  Svensk ordbok
 10. förtrösta

  förtrös´ta verb ~de ~t ORDLED: för-tröst-ar SUBST.: förtröstande; förtröstan
  Svensk ordbok