1. komfort

  komfort [-fårt´] subst. ~en ORDLED: kom-fort-en
  Svensk ordbok
 2. hugsvala

  hu`gsvala verb ~de ~t ORDLED: hug--sval-ar SUBST.: hugsvalande; hugsvalan, hugsvalelse
  Svensk ordbok
 3. förtröstan

  förtrös´tan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: för-tröst-an
  Svensk ordbok
 4. snuttetrasa

  snutt`etrasa subst. ~n snuttetrasor ORDLED: snutte--tras-an
  Svensk ordbok
 5. bedrövelse

  bedrö´velse subst. ~n ~r ORDLED: be-dröv-els-en
  Svensk ordbok
 6. plåster

  plås´ter subst. plåstret, plur. ~, best. plur. plåstren ORDLED: plåstr-et
  Svensk ordbok
 7. balsam

  balsam [bal`- el. bal´-] subst. ~en ~er ORDLED: balsam-en
  Svensk ordbok
 8. försöka

  försö´ka verb försökte försökt, pres. försöker ORDLED: för-sök-er SUBST.: försök
  Svensk ordbok
 9. klen

  klen adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. tillflykt

  till`flykt subst. ~en ORDLED: till--flykt-en
  Svensk ordbok