1. Tradera

  Tradera®, webbplats (Tradera.com) för främst auktioner via internet.

 2. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 3. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 4. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 5. tradera

  trade´ra verb ~de ~t ORDLED: trad-er-ar SUBST.: traderande, tradering
  Svensk ordbok
 6. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 7. tradition

  tradition, juridisk term för överlämnande.
 8. Dominikanorden

  Dominikanorden, egentligen Predikarorden, en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216, sedan de kyrkliga myndigheternas försök att vinna tillbaka katarerna och albigenserna i Sydfrankrike till den romersk-katolska kyrkan misslyckats.
 9. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 10. konstsaga

  konstsaga (efter tyska Kunstmärchen), litterär fantasiberättelse som till skillnad från den muntligt traderade folksagan kan hänföras till en författare.