1. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; som textkritisk term en beteckning för den ursprungliga versionen av en i handskrifter traderad text.
 2. duma

  duma, dumka, ukrainsk muntligt traderad episk diktform, ofta framförd till ackompanjemang av stränginstrumentet bandura eller av kör.
 3. masoreter

  masoreter, de judiska skriftlärda som under tidig medeltid traderade den hebreiska bibeltexten; de präntade nya handskrifter och försåg texten med vokaler och andra tecken som anger hur den skulle läsas eller skrivas samt med marginalnotiser.
 4. tradition

  tradition är något människor gör på ett visst sätt därför att det brukar vara så.

 5. Pirqe Avot

  Pirqe Avot, traktat i Mishna.
 6. etnobiologi

  etnobiologi, benämning på den vetenskap som utforskar folklig biologi i historia och nutid.

 7. eBay Inc.

  eBay Inc., San Jose, Kalifornien, Internetbaserat auktionsföretag för varor och tjänster.

 8. nationalepos

  nationalepos, epos om forntida hjältedåd som ansetts visa en nations berömvärda egenart.
 9. emendation

  emendation, förbättring av en dåligt traderad text så att den får det utseende originalet kan tänkas ha haft; jämför textkritik.
 10. Johan Althoff

  Althoff, Johan, född 1947, författare.