1. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 2. Shammaiskolan

  Shammaiskolan, hebreiska Bet Shammai, judisk lärdoms- och traditionsskola vid början av vår tideräkning.
 3. dyula

  dyula, dioula, ett muslimskt, mandetalande folk av kringresande köpmän i norra Elfenbenskusten, västra Burkina Faso, södra Mali och västra Ghana.
 4. Amsterdam

  Amsterdam, huvudstad i Nederländerna.

 5. chinook

  chinook, ett folk på Nordamerikas nordvästkust; se nordvästkustens urbefolkning

 6. cross trader

  cross trader, third flag carrier, rederi som transporterar gods mellan utländska hamnar.
 7. konjektur

  konjektur, textkritisk term för en rättelse som införs av en textutgivare på ett textställe som har förvanskats genom avskrivningsfel eller på annat sätt.
 8. Morea

  Morea, medeltida, etymologiskt oklart namn på Peloponnesos.
 9. smriti

  smriti , smṛti, den del av den äldsta indiska religiösa litteraturen som inte är shruti, dvs. direkt uppenbarad.
 10. Asanga

  Asanga ( Asaṅga), troligen 300-talet e.Kr., indisk filosof.