1. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 2. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.

 3. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 4. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 5. barntradition

  barntradition avser i första hand de traditioner som barn själva förmedlar sinsemellan, särskilt i form av berättande, i andra hand de traditioner som vuxna förmedlar till barn.
 6. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.
 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 9. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).