1. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 2. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 3. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 4. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 6. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 7. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 8. utradera

  u`tradera verb ~de ~t ORDLED: ut--rad-er-ar SUBST.: utraderande utradering
  Svensk ordbok
 9. tradition

  tradition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trad-it-ion-en
  Svensk ordbok