1. masoreter

  masoreter, de judiska skriftlärda som under tidig medeltid traderade den hebreiska bibeltexten; de präntade nya handskrifter och försåg texten med vokaler och andra tecken som anger hur den skulle läsas eller skrivas samt med marginalnotiser.
 2. tradition

  tradition, juridisk term för överlämnande.
 3. Morea

  Morea, medeltida, etymologiskt oklart namn på Peloponnesos.
 4. narter

  narter, hjältar i muntligt traderad epik (prosa och vers) hos flera kaukasiska folk, sannolikt med ursprung hos de iranskspråkiga osseterna, ättlingar till forntidens skyter.
 5. konjektur

  konjektur, textkritisk term för en rättelse som införs av en textutgivare på ett textställe som har förvanskats genom avskrivningsfel eller på annat sätt.
 6. Asanga

  Asanga ( Asaṅga), troligen 300-talet e.Kr., indisk filosof.
 7. smriti

  smriti , smṛti, den del av den äldsta indiska religiösa litteraturen som inte är shruti, dvs. direkt uppenbarad.
 8. Pirqe Avot

  Pirqe Avot, traktat i Mishna.
 9. Abu Yazid al-Bistami

  Abu Yazid al-Bistami (Abū Yazīd al-Bisṭāmī, Ṭayfūr ibn ˙Īsā ibn Surūshān), död på 870-talet, en av de mest berömda mystikerna inom islam, den främste företrädaren för tidig persisk sufism.

 10. eBay Inc.

  eBay Inc., San Jose, Kalifornien, Internetbaserat auktionsföretag för varor och tjänster.