1. purana

  purana, purāṇa, indiska texter på sanskrit med folkligt religiöst, kultiskt och mytologiskt innehåll och med viss samhörighet med episka texter.
 2. scenframställning

  scenframställning, den undervisning, genom vilken skådespelareleven lär sig den praktiska gestaltningen av roller.
 3. konstsaga

  konstsaga (efter tyska Kunstmärchen), litterär fantasiberättelse som till skillnad från den muntligt traderade folksagan kan hänföras till en författare.
 4. nationalepos

  nationalepos, epos om forntida hjältedåd som ansetts visa en nations berömvärda egenart.
 5. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; som textkritisk term en beteckning för den ursprungliga versionen av en i handskrifter traderad text.
 6. skålvisa

  skålvisa, supvisa , brännvinsvisa, nubbevisa, snapsvisa, visa som sjungs i direkt anslutning till skåldrickandet.
 7. emendation

  emendation, förbättring av en dåligt traderad text så att den får det utseende originalet kan tänkas ha haft; jämför textkritik.
 8. eftertextannons

  eftertextannons, annons som placeras i en särskild avdelning efter den redaktionella texten i en tidning.
 9. Fahrenheit 451

  Fahrenheit 451, roman av den amerikanske författaren Ray Bradbury, utgiven 1953.

 10. Johan Althoff

  Althoff, Johan, född 1947, författare.