1. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 4. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 5. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 6. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 7. utradera

  u`tradera verb ~de ~t ORDLED: ut--rad-er-ar SUBST.: utraderande utradering
  Svensk ordbok
 8. tradition

  tradition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trad-it-ion-en
  Svensk ordbok