1. trafikfarliga läkemedel

  trafikfarliga läkemedel, sådana preparat som kan medföra nedsatt och/eller fördröjd reaktionsförmåga eller på annat sätt göra en individ olämplig som fordonsförare.
 2. trafikfarlig

  trafi`kfarlig adj. ~t ORDLED: traf-ik--far-lig
  Svensk ordbok
 3. varningsmärke

  varningsmärke, vägmärke som varnar för trafikfaror.
 4. trafikolycka

  trafikolycka, händelse i vägtrafik som oavsiktligt skadar personer, djur, natur eller material.
 5. oxazepam

  oxazepam , läkemedel med ångestdämpande och lugnande effekter.
 6. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 7. trafiksäkerhet

  trafiksäkerhet, resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken.

 8. videopolis

  vi`deopolis subst. ~en ~er ORDLED: video--pol-is-en
  Svensk ordbok
 9. trafik

  trafi´k subst. ~en ORDLED: traf-ik-en
  Svensk ordbok