1. trafikolycka

  trafikolycka, händelse i vägtrafik som oavsiktligt skadar personer, djur, natur eller material.
 2. trafikfarliga läkemedel

  trafikfarliga läkemedel, sådana preparat som kan medföra nedsatt och/eller fördröjd reaktionsförmåga eller på annat sätt göra en individ olämplig som fordonsförare.
 3. varningsmärke

  varningsmärke, vägmärke som varnar för trafikfaror.
 4. oxazepam

  oxazepam , läkemedel med ångestdämpande och lugnande effekter.
 5. trafiksäkerhet

  trafiksäkerhet, resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken.