1. Anthemius från Tralles

  Anthemius från Tralles, 500-talet e.Kr., bysantinsk arkitekt, som i samarbete med Isidoros från Miletos 532–537 uppförde Hagia Sofia i Konstantinopel, antikens största kupolbyggnad.
 2. Apollonios från Tralles

  Apollonios från Tralles, troligen århundradet närmast före Kr.f., grekisk skulptör, tillsammans med sin bror Tauriskos skapare av en statygrupp av marmor, föreställande Dirkes bestraffning.
 3. Alexander från Tralles

  Alexander från Tralles, 525–605, läkare och lärare i medicin, efter vidsträckta resor verksam i Rom.
 4. folkdans

  folkdans  är dans som anses vara typisk för ett land eller en plats vid en viss tid.

 5. Tauriskos

  Tauriskos, grekisk skulptör, bror till Apollonios från Tralles.
 6. Flegon

  Flegon (grekiska Phlegōn), Publius Aelius, från Tralles, 100-talet e.Kr., grekisk författare.
 7. bysantinsk medicin

  bysantinsk medicin, den ”klassiska” medicin som efter romarrikets delning 395 översattes och systematiserades i Bysantinska riket och vars tankegångar bevarades genom verk bl.a. av läkare och encyclopedister där.
 8. Isidoros från Miletos

  Isidoros från Miletos, bysantinsk arkitekt, verksam under 500-talet.
 9. Lena Ackebo

  Ackebo, Lena, född 1950, serieskapare och författare.

 10. cantilena

  cantile`na subst. ~n cantilenor el. kantile`na ~n kantilenor ORDLED: cant-il-en-an, kant-il-en-an
  Svensk ordbok