1. Tre män i en båt

  Tre män i en båt, Three Men in a Boat, roman av den brittiske författaren Jerome K. Jerome, utgiven 1889.

 2. trestegsraket

  trestegsraket, bärraket uppbyggd av tre raketsteg som brinner ut efter varandra, en typ av flerstegsraket.
 3. treberg

  treberg, heraldisk term för en i basen på en vapensköld anbringad allmän bild i form av tre sammanhängande, avrundade kullar, den mellersta något högre än de båda yttre.
 4. treledsbåge

  treledsbåge, i konstruktionstekniken en båge med tre leder.
 5. tredingstak

  tredingstak, form av innertak i traditionellt husbygge, brutet i tre plan med det mittersta horisontellt.
 6. tredimensionell

  tredimensionell, 3D, 3-D, en kropps utsträckning i tre dimensioner; på längden, bredden och djupet.
 7. treudd

  treudd, spjut eller ljuster med tre parallella spetsar, i grekisk religion symbol för havsguden Poseidon, i romersk för Neptunus.
 8. tremänning

  tremänning, på Karl XII:s tid soldat eller ryttare till ersättningstrupp som i enlighet med ett kungligt brev 1700 uttogs genom att tre rotar eller rusthållare gemensamt utrustade ytterligare en karl.
 9. tremilsgränsen

  tremilsgränsen, en yttre gräns för territorialhavet (tre nautiska mil utanför kusten) vilken tidigare av flera stater hävdades vara den folkrättsligt maximalt tillåtna.
 10. trekrok

  trekrok, fiskekrok med tre krokskänklar som utgår från samma skaft.