1. treenighetsläran

  treenighetsläran är en lära inom kristendomen som säger att det bara finns en Gud men att Gud visar sig som tre personer, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden.
 2. Treblinka

  Treblinka, nazityskt förintelseläger 1942–43, beläget ca 75 km nordöst om Warszawa längs järnvägen Warszawa–Białystok.
 3. trend

  trend, en stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster (inom t.ex. mode).
 4. trefaldighetstiden

  trefaldighetstiden, den del av kyrkoåret som omfattar tiden från Heliga Trefaldighets dag (första söndagen efter pingst) till och med lördagen före första söndagen i advent.
 5. Trent

  Trent, flod i norra England, Storbritannien; 270 km lång.
 6. trepang

  trepang, kinesisk maträtt beredd av sjögurkor tillhörande bl.a. släktet Holothuria.
 7. tremolo

  tremolo, i instrumentalmusik, särskilt på stråkinstrument och mandolin, en ihållande snabb upprepning av en och samma ton eller av tonerna i ett ackord.
 8. treatment

  treatment, inom filmbranschen förstadium till ett filmmanuskript.
 9. tremånaderskolik

  tremånaderskolik, spädbarnskolik , periodvis återkommande intensiva skrikattacker hos i övrigt friska spädbarn.
 10. trekantshajar

  trekantshajar, Oxynotidae , familj pigghajartade hajar med fyra arter i tempererade–tropiska hav.