1. treding

  treding, indelningsenhet av hög ålder, som ännu under medeltiden var levande som en tredjedel av en avgränsad bygd, såsom ett landskap (Dalarna, Hälsingland, Närke), en ö (Gotland och Åland) eller ett härad (t.ex. Trögd).
 2. treudd

  treudd, inom arkeologin benämning på tresidig stensättning med markerat insvängda sidor.
 3. tremänning

  tremänning, släkting i tredje led, dvs. detsamma som syssling.
 4. tremulant

  tremulant, vibrant, ”rullande” r-ljud som bildas genom att tungspetsen eller tungspenen (uvula) sätts i vibration av en utåtgående luftström.
 5. Trevi

  Trevi, egentligen Bokförlaget Trevi AB , Stockholm, grundades 1971 av Adam Helms och Solveig Nellinge (1931–98); Nellinge övertog ensam förlaget 1980 och sålde det till Bonniers 1991, men fortsatte som chef till 1997, då T. fusionerades med Bokförlaget Forum.
 6. Trelleborg AB

  Trelleborg AB, Trelleborg, moderbolag i en industrigummikoncern inom polymera material kombinerad med industriellt kunnande kring funktionslösningar och system.
 7. tretinoin

  tretinoin, vitamin A-syra , läkemedel vid akne.
 8. Treo

  Treo ®, handelsnamn på en kombination av det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet acetylsalicylsyra och koffein.
 9. trema

  trema, skrivtecken ( ¨ ) som i regel anger antingen att en vokal – mot huvudregeln – skall uttalas, t.ex. i spanska antigüedad ’antikvitet’, ’forntid’, eller att denna och omedelbart föregående vokal bildar skilda stavelser, t.ex. i franska Noël ’jul’.
 10. trevarlav

  trevarlav, Peltigera polydactyla , art i gruppen bladlavar.