1. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 2. Oscar Gustav Rejlander

  Rejlander, Oscar Gustav ( Gustave), född troligen 1813, död 1875, svensk-brittisk fotograf.
 3. Hieronymus Bosch

  Bosch, Hieronymus, nederländska Jeroen Bosch, egentligen Jeroen ( Anthoniszoon) van A( e) ken, född ca 1450, död 1516, nederländsk målare.
 4. Muhammad Ibn Battuta

  Ibn Battuta, Muhammad, Muḥammad Ibn Baṭṭūṭah, född 1304, död 1368, 1369 eller 1377, arabisk forskningsresande och reseskildrare, född i Tanger, död i Marocko.

 5. Cassini–Huygens

  Cassini–Huygens, amerikansk-europeiskt rymdprojekt för utforskning av Saturnus och dess omgivning.

 6. Harry Schein

  Schein, Harry, 1924–2006, kulturpolitiker (socialdemokrat) och skribent, född i Österrike.

 7. Kristian IV

  Kristian IV (danska Christian IV), född 12 april 1577, död 28 februari 1648, kung av Danmark–Norge från 1588, son till Fredrik  II och Sofia av Mecklenburg.
 8. Fernando Pessoa

  Pessoa, Fernando, 1888–1935, portugisisk författare.
 9. ramsa

  ramsa, en typ av folkdikt i bunden form som bygger på mer eller mindre rytmiska uppräkningar, ofta utan mening eller sammanhang, och som i stor utsträckning riktat sig till eller använts av barn.
 10. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.