1. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 2. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 3. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. Lucia

  Lucia, död cirka 304, kristen jungfru från Syrakusa, martyr, troligen under Diocletianus förföljelse.

 6. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 7. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 8. Stegosaurus

  Stegosaurus, släkte dinosaurier i ordningen stegosaurier som levde under yngre jura (för ca 156–146 miljoner år sedan) och har hittats främst i västra Nordamerika.

 9. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 10. Velociraptor

  Velociraptor, ett släkte rovdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 84–80 miljoner år sedan) i Mongoliet och Kina.