1. Odysséen

  Odysséen, epos, troligen från ca 700 f.Kr., som sägs vara skapat av Homeros.
 2. Johann Gutenberg

  Gutenberg, Johann, född 1394, död troligen 3 februari 1468, tysk boktryckare, av patriciersläkten Gensfleisch i Mainz.
 3. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 4. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 5. Iliaden

  Iliaden, epos, troligen från mitten av 700-talet f.Kr., som anses vara skapat av Homeros.
 6. Magnus Ladulås

  Magnus Ladulås, egentligen Magnus Birgersson, född ca 1240, död 18 december 1290, svensk kung från 1275, son till Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter.

 7. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 8. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 9. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 10. Afrodite

  Afrodite, kärlekens och fruktbarhetens gudinna i det antika Grekland.