1. dag

  dag subst. ~en vard. dan, åld. genitiv ~sens, plur. ~ar vard. dar, åld. genitiv plur. ~a ORDLED: dag-en
  Svensk ordbok
 2. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 3. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 5. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 6. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 7. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 8. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok