1. trollens dryckeskärl

  trollens dryckeskärl, det stulna dryckeshornet , vandringssägen om en man som av trollen blir bjuden att dricka ur ett dyrbart kärl, vilket han av en hos trollen fången kvinna blir avrådd från.
 2. Arvid Trolle

  Trolle, Arvid, död 1505, riksråd, lagman; jämför släktartikel Trolle.
 3. Erik Trolle

  Trolle, Erik, född ca 1460, död 1529 eller 1530, riksråd, lagman; jämför släktartikel Trolle.
 4. Herluf Trolle

  Trolle, Herluf, 1516–65, dansk amiral; jämför släktartikel.
 5. Trolle Rhodin

  Rhodin, Trollheimen ( Trolle), 1917–97, cirkusdirektör; jämför släktartikel Rhodin.
 6. eskamotera

  eskamotera, trolla bort.
 7. Trolle-Ljungby

  Trolle-Ljungby, f.d. församling i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).
 8. Eric Trolle

  Trolle, Eric, 1863–1934, diplomat, ämbetsman, statsråd 1905–09; jämför släktartikel Trolle.
 9. Trolle-Ljungby

  Trolle-Ljungby, gods i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).
 10. Bland tomtar och troll

  Bland tomtar och troll är en samling sagor som sedan 1907 utkommer varje år till jul.