1. Gustaf Trolle- Bonde

  Bonde, Gustaf Trolle-, 1773–1855, greve och konstmecenat, se Trolle-Bonde.
 2. Henrik af Trolle

  af Trolle, Henrik, 1730–84, sjömilitär, generalamiral 1780; jämför släktartikel af Trolle.
 3. Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister, Hans Gabriel, godsägare, ämbetsman, se Wachtmeister.
 4. Carl Axel Trolle-Wachtmeister

  Trolle-Wachtmeister, Carl Axel, ämbetsman, politiker, se Wachtmeister.
 5. Gustaf Trolle-Bonde

  Trolle-Bonde, Gustaf, 1773–1855, greve och konstmecenat; jämför släktartiklar Bonde och Trolle.
 6. Ulf af Trolle

  af Trolle, Ulf, 1919–97, företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1951–68, rektor där 1959–62; jämför släktartikel af Trolle.
 7. Irma von Troll-Borostyáni

  Troll-Borostyáni, Irma von, 1847–1912, österrikisk författare och feminist, en av de första som engagerade sig i kvinnofrågor i Österrike.
 8. John Bauer

  John Bauer var en svensk konstnär i början av 1900-talet.
 9. eskamotör

  eskamotör, gammalt ord för trollkonstnär, ursprungligen en sådan som framträder med bägarspelet.
 10. Trollfältet

  Trollfältet, naturgas- och oljefält i Nordsjön, se Troll.