1. Smeden och djävulen

  Smeden och djävulen, skämtsam undersaga, i vilken en smed av Sankte Per och/eller Vår Herre, som tack för att han skott deras häst, får ett äppelträd, där han kan trolla fast vem han vill, och därtill i många versioner en ränsel i vilken han kan tvinga in vad han än önskar.
 2. Bob Arno

  Arno, Bob, egentligen Arnold Munthe, född 1940, illusionist och entertainer, amerikansk medborgare sedan 1992.
 3. Carl-Einar Häckner

  Häckner, Carl-Einar, född 1969, illusionist och skådespelare.
 4. Rhodin

  Rhodin, cirkusfamilj.
 5. solitärväsen

  solitärväsen, ensamväsen , övernaturligt väsen som alltid omtalas i singularis – man uppfattar dem som ensamma inom ett visst revir: tomten på en gård, skogsrået i skogen, jätten i ett berg.
 6. småfolk

  småfolk, i folkloristiska sammanhang benämning på övernaturliga väsen som tänkts småvuxna, främst vättar, ”de underjordiska”, i vissa fall troll och (i norra Sverige) vittror och jordbyggare.
 7. små under jorden

  små under jorden, egentligen de små under jorden , på gotländska di sma undar jårdi, övernaturliga väsen i gotländsk folktro.
 8. Läby vad

  Läby vad, vadställe i Hågaån, 5 km väster om Uppsala, bekant för en händelse i juni 1521, då Gustav Vasa, förföljd av ärkebiskop Gustav Trolles krigsfolk, upphanns vid Läby vad, blev omkullriden i ån och så när hade tagits tillfånga.
 9. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 10. miljödominant

  miljödominant, term i folkloristiken för en i miljön framträdande byggnad eller naturföreteelse som spelar en dominerande roll i bygdens folktro och sägendiktning, t.ex. ”trollstenen” vid Trolle-Ljungby.