1. turs

  turs subst. ~en ~ar ORDLED: turs-en
  Svensk ordbok
 2. förtrollande

  förtrollande [-trål´-] adj., ingen böjning ORDLED: för-troll-ande
  Svensk ordbok
 3. trolldeg

  trolldeg [trål`-] subst. ~en ~ar ORDLED: troll--deg-en
  Svensk ordbok
 4. bortbyting

  bortbyting [bårt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: bort--byt-ing-en
  Svensk ordbok
 5. bergakung

  bergakung [ber`j-] subst. ~en ~ar ORDLED: berga--kung-en
  Svensk ordbok
 6. trollkonstnär

  trollkonstnär [trål`-] subst. ~en ~er ORDLED: troll--konst-när-er
  Svensk ordbok
 7. trollhoppa

  trollhoppa [trål`-] subst. ~n trollhoppor ORDLED: troll--hopp-an
  Svensk ordbok
 8. kuckla

  kuck`la verb ~de ~t ORDLED: kuckl-ar SUBST.: kucklande; kuckel
  Svensk ordbok
 9. trolleri

  trolleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: troll-eri-et
  Svensk ordbok
 10. trolsk

  trolsk [trål´sk] adj. ~t ORDLED: trol-ska
  Svensk ordbok